זכויות עובדים

משרדו של עו"ד מתמחה בתחום דיני העבודה בכלל וזכויות עובדים בפרט, ומציע לכלל לקוחותיו שירות משפטי מקצועי בגובה העניינים, תוך הבנה כי לעיתים המצב שנוצר אינו נוח לעובד, לרבות בשל העובדה כי לעיתים עובדים מרגיש לא בנוח לתבוע את המעסיק שלו.

חשוב לזכור כי על המעסיק לדאוג למתן שלל זכויות לעובדיו. במקרה של הפרה קמה לעובד עילה משפטית לדרוש ואף לתבוע את מעסיקו.

​בין חובות המעסיק:

  • מתן הודעה לעובד או עריכת חוזה עבודה.
  • הפקת / הנפקת תלושי שכר אמיתיים.
  • תשלום שאינו פחות משכר המינימום.
  • תשלום בגין שעות נוספות.
  • הפרשה לקופת הפנסיה (כשקיימת אחרי 3 חודשים, וכשלא קיימת ואחרי 6 חודשים).
  • מתן או פדיון ימי חופשה.
  • תשלום דמי הבראה.

פיצויי פיטורין

לעובד שהשלים שנת עבודה יש לשלם פיצויי פיטורין לעובד כאשר זה מפוטר ו/או התפטר עקב הרעת תנאים. בהתאם לצו הרחבה, על המעביד להפריש מידי חודש סכום מסויים לקופת הפנסיה אשר עבור פיצויי העובד, מכאן, ניתן להבין כי במקרים רבים גם כאשר העובד התפטר ללא סיבה המזכה להיות כדין מפוטר, עדיין מגיע לו כספיי פיצויים.

אי הנפקת תלושי שכר או מתן תלושי שכר כוזבים

על המעביד החוזה לספק לעובד תלוש שכר בכל חודש עבור החודש שעבר. על תלוש השכר לכלול את כל מרכיבי החובה הכוללים בין היתר: כמות שעות עבודה, צבירת ימי חופשה יניצול של אלה, הפרשות לפנסיה, תשלום ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד.

באם לא מופקים תלושי השכר או שמדובר בתלוש שכר כוזב (כלומר לא משקף את הנעשה בפועל), עולה זכות פיצוי לעובד.

077-5070620

פקס: 077-5070625

כתובת: דרך בן גוריון 10, רמת גן

צרו קשר לייעוץ
משפטי מקצועי

פיטורין שלא כדין / פיטורין פסולים

ישנם מקרים רבים בהם עובד מפוטר שלא כדין, ומשכך העובד זכאי לפיצוי בנוסף לפיצויי הפיטורין – ואף יכול לדרוש השבתו לעבודה (אם רוצה בכך)!

ישנם תנאים רבים על מנת לבצע הליך פיטורין כדין כדי לא לפגוע בזכויות עובדים. כאשר הוכח כי הפיטורין נעשו שלא כדין ובניגוד דין ולחוק (מסיבות שונות) על המעביד מותלות חובות רבות, אשר מהן נהנה העובד שפוטר.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות