חוזים והסכמים

חוזים הם דבר מאוד מרכזי בחיינו. במהלך כל יום אנו כורתים חוזים בלי לשם לב. כאשר מדובר בדבר פעוט בין חברים בדבר מי אוסף את מי או מי מוציא את הכלב לסיבוב אזי אנשים יכולים להתמודד עם זה באופן עצמאי, ואולם כאשר מדבר בחוזה שמטרתו להבטיח משהו עתידי ראוי שהדבר יעשה בצורה נכונה ומדוייקת במיוחד.

מטרת החוזה לשקף את רצון הצדדים לו, שכן בחוזה אנו מתחייבים כלפי אחר (ויתכן גם הוא כלפינו), ויש לדאוג כי אכן מהחוזה מתפרש דעת הצדדים באופן ברור שאינו נתון למחלוקת. שנאמר, חוזה טוב הוא חוזה שלא הולכים איתו לבית המשפט. כשאין מחלוקת אין סיבה הגיונית להיכנס לסכסוכים מיותרים.

עיקרון על בדיני החוזים הוא "חופש החוזים". לכל אדם הזכות להתקשר בחוזה או לא, והמדינה לא תתערב בהתחייבויות ולא בתנאים (למעט חריגים מיוחדים כגון "תקנת הציבור"). חופש הרצון בא לידי ביטוי בכך שאנו מסכימים לחוזה ללא כפייה, ומוכנים לקבל על עצמו את תוכנו.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לדרוש את ביטול החוזה. המקרים השכיחים יותר הינם טענה טעות, הטעיה, עושק וכפייה.

ישנם שני דברי חקיקה עיקריים בתחום דיני החוזה:

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 המפרט בין יתר דבריו הרבים כיצד נכרת חוזה ומה הם העילות לביטולו. כמו כן ישנו חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1981, הדן בתרופות (בפיצוי) עבור הפרה של החוזה.

תיאור תמציתי זה לא מתיימר לסקור את מלוא התחום שכן הוא מורכב עד מאוד, וראוי להשתמש באיש מקצוע עורך דין על מנת להסדיר חובות והתחייבויות בצורה נאותה ומקצועית.

עורך דין אברהמי עורך חוזים והסכמים במגוון רחב של תחומים ובניהם:

חוזה שכירות דירה

חוזה שכירות עסק

חוזה הלוואה

חוזה פשרה

חוזה עבודה

הסכם ממון

הסכם ידועים בציבור

הסכם העברת בעלות ברכב

077-5070620

פקס: 077-5070625

כתובת: בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל וי-טאוור, קומה 18

צרו קשר לייעוץ
משפטי מקצועי

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות