מטלטלין פטורים מעיקול

היש חפצים שאין לעקל למרות חוב של אדם לאחר ? אז כן, חוק ההוצאה לפועל ותקנות ההוצאה לפועל מספקים רשימה (חלקית) של מיטלטלין שלא ניתן לעקל, וזאת על אף היות אדם חב בכספים (אפילו רבים).

בטרם נכנס לעומק הסוגיה, אבקש לפרוש בפניכם כמה מושגים באופן בסיסי על מנת להבין סוגיה זו קצת יותר לעומק.

"עיקול" – המחוקק הישראלי לא השכיל להגדיר מונח זה. יחד עם זאת ישנה פסקה וספרות משפטית אשר מהם ניתן להוציא הגדרה למונח העיקול. אז אם כן, עיקול הוא פעולה משפטית נגד בעל נכס או על אדם המחזיק בו, אשר באה להגביל את העברה והסחירות שלו (וכן את יכולת השימוש בו), וכל זאת על מנת להבטיח כי הנושה (האדם לו חבים כספים ו/או זכויות) יוכל לקבל את המגיע לו. למעשה ניתן לומר כי עיקול הוא אמצעי דיוני אשר בו משתמש נושה על מנת להיפרע מהחוב לטובתו, המהווה מעין מחסום משפטי, המונע סיכול פירעון החוב.

יחד עם זאת יש לשים לב כי עיקול הינה זכות חלשה במדרג הזכויות במהותו, והוא אינו יוצר את הזכות המהותית (הוא אינו בעלות), אלא משמש ככלי למימוש הזכות המהותית שהיא בלבד חובו של החייב לטובת הנושה.

"מיטלטלין" – יש בחוק מספר הגדרות למיטלטלין, ואולם לעניינו ההגדרה המקובלת היא הכוללת נכסים מוחשיים (שרואים ויכולים להחזיק בהם פיזית, למעט מקרקעין) וכן נכסים לא מוחשיים הכוללים זכויות שונות כמו שליטה בתאגיד, מניות, זכויות יוצרים.

אז הבנו מהו עיקול ומהם מיטלטלין, ולכן כעת נכנס לעומק הסוגיה ונראה כי ישנם סוגי מיטלטלין שאינם ברי עיקול, כלומר פטורים מעיקול. הסיבה העיקרית לכך הינה עקב היותם הכרחיים לצורכי החיים הבסיסים.

לפני מספר שנים בוצעה רפורמה בחוק ההוצאה לפועל, אשר בעקבותַ מיטלטלין נוספים קיבלו פטור מעיקול (כמו טלוויזיה, מכונת כביסה, מחשב אישי וכד').

למעשה החוק והרפורמה מנסים להגיע לאיזון בין זכויות מתנגשות. מצד אחד הגנה על הקניין (הגנה על רכוש זכויות וכדומה של אדם אשר יש לדאוג כי יקבל כספיו בחזרה). ומן הצד השני עומד אייתן הזכות לכבוד.

ועל כן קיים בחוק ההוצאה לפועל (כפי שנאמר בפתיחה) רשימה של מיטלטלין אשר פטורים מעיקול בשל היותם נחוצים והכרחיים לתפקוד חייו, פרנסתו ושמירה על כבודו של החייב ובני משפחתו הגרים עימו. יש לשמור ולכבד את הזכות לחיים בכבוד ולהבטיח את מינימום הקיום האנושי.

בחוק ההוצאה לפועל ותקנות ההוצאה לפועל, ישנה רשימה לא סגורה של מיטלטלין שאין לעקלן. רשימה מתומצת של כך תכלול בגדים, כלי בית, דברי מזון, תרופות וציוד רפואי, תשמישי קדושה (כגון תפילין, ציצית), כלי עבודה, כלים ומכשרים המשמשים נכה, טלוויזיה, טלפון, מכונת כביסה ואפילו חיית מחמד. כל אלה ועוד אחרים הינם מיטלטלין שאין לעקל, ואין זה תלוי בגובה חובו של החייב.

בפועל אנו רואים כי על אף חוק ההוצאה לפועל ותקנות ההוצאה לפועל ל מבוצעים עיקולים רבים של מיטלטלין אשר הפטורים מעיקול. על מנת להתמודד עם עיקול לא צודק של אלה, ראוי להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום זה ומספק שירותים משפטיים שכאלה.

* אין באמור לעיל כל ייעוץ ו/או המלצה ו/או הכוונה לביצוע כל פעולה ו/או כל בקשה בעניין. על כל מקרה להיבחן ספציפית עפ"י נתוניו.

077-5070620

פקס: 077-5070625

כתובת: בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל וי-טאוור, קומה 18

צרו קשר לייעוץ
משפטי מקצועי

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות